ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες στοιχήματος του “betwithmeπροϋποθέτει την αποδοχή των κατωτέρω όρων και συνθηκών :

1. Οι συνδρομητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, ως επιβάλλει ο τοπικός νόμος περί στοιχήματος. Υπό αυτήν την έννοια, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα άτομα κάτω των 18 ετών.

2. Προηγούμενα αποτελέσματα δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά μελλοντικής αποδόσεως και το betwithme δε δεσμεύεται από κάποια διαβεβαίωση ότι τα κέρδη θα επιτευχθούν.

3. Αν δε λάβετε το email ή το κείμενο σε οποιοδήποτε χρόνο και/ή δε δύνασθε να μπείτε στην ιστοσελίδα των μελών, είναι δική σας υποχρέωση να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας. Εάν γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία θα είναι ή ήταν μη διαθέσιμη για οποιοδήποτε λόγο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ενημερώσουμε τους χρήστες μας εκ των προτέρων.

4. Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες από το “betwithme” επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από το μέλος του οποίου το όνομα έχει τεθεί στην φόρμα εγγραφής. Το “betwithme” διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή οιουδήποτε μέλους το οποίο δια το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι διακινεί πληροφορίες σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ιστοσελίδα, forum ή οιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας. Καμία επιστροφή δε θα γίνεται δια τον εναπομείναντα χρόνο της συνδρομής δεν αυτήν την περίπτωση και θα λαμβάνονται νομικά μέτρα δια την αποκατάσταση της απώλειας κερδών.

5. Το “betwithme” δεν ευθύνεται για καμία απώλεια, προτείνεται όπως αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως εργαλεία για την επιλογή των ορθών στοιχημάτων ! Οι προτάσεις μας είναι με δικό σας ρίσκο ! Οι προτάσεις μας βασίζονται στις προβλέψεις και αναλύσεις μας και δεν είναι συνδεδεμένες με στημένους αγώνες !

Οι όροι της συνεργασίας είναι μια συμφωνία μεταξύ “Υμών”, του πελάτη, και “Ημών”, του “betwithme”.

Αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται από την παρούσα συμφωνία.

Δια την χρήσεως της ιστοσελίδας μας, αποδέχεσθε πλήρως τους παρόντες όρους και συνθήκες.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και συνθηκών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αποχωρήσετε από αυτή την ιστοοσελίδα.

Το “betwithme” διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει και αλλάξει τους Όρους Χρήσης για της αναρτήσεως ενημερώσεων και αλλαγών στην ιστοσελίδα του “betwithme”. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε από καιρού εις καιρό δια τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές που ενδέχεται να σας επηρεάσουν.

Όροι Λογαριασμού:

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτή την Υπηρεσία.

Πρέπει να παράσχετε το πλήρες νόμιμο ονοματεπώνυμό σας, μια έγκυρη διεύθυνση email και οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Είσθε υποχρεωμένοι να τηρείτε ασφαλώς τον κωδικό ασφαλείας σας. Το “betwithme” δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία από την αποτυχίας σας να διατηρήσετε ασφαλή τον λογαριασμό και τον κωδικό ασφαλείας σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του “betwithme” για οιονδήποτε παράνομο ή άνευ εξουσιοδοτήσεως σκοπό, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε νόμους της δικαιοδοσίας σας (περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικώς των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Δεν επιτρέπεται να μοιράζεσθε ή αναπαράγετε τις ληφθείσες πληροφορίες με οιονδήποτε.

Η αθέτηση ή παραβίαση οιουδήποτε από του Όρους Λογαριασμού, ως καθορίσθηκαν, με μόνη την προαίρεση του “betwithme”, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Πρέπει να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίοι περιέχονται στη παρούσα συμφωνία χρήσης πριν γίνετε μέλος του “betwithme”.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την παροχή υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή.

Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με ιδική σας αποκλειστική ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται σε βάση του “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμη” χωρίς κάποια εγγύηση ή προϋπόθεση που είτε δηλώνεται άμεσα, είτε εννοείται είτε είναι σύμφωνα με το νόμο. Δεν δίνεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο.

Το “betwithme” δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Το “betwithme” δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα τα οποία θα εξασφαλίζονται από την υπηρεσία θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Το “betwithme” προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες πιθανές συμβουλές, υπηρεσίες και πληροφορίες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εγγυάται ότι η ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών τα οποία είτε αγοράζετε είτε αποκτάτε μέσω της υπηρεσίας θα αντιστοιχούν στις προσδοκίες σας ή ότι οποιοδήποτε σφάλμα στην υπηρεσία θα διορθώνεται.

Οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται από το “betwithme” είναι για λόγους ενημέρωσης και διασκέδασης μόνο.

Το “betwithme” δεν δέχεται καμία μορφή τυχερών παιχνιδιών, χαρτοπαιγνίου, στοιχηματισμού ή στοιχημάτων.

Ο πελάτης υποχρεούται να ακολουθεί τους εσωτερικούς νόμους ώστε να αποφεύγει να παραβιάζει τους νόμους της χώρας του.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, πωλήσετε, αντιγράψετε , μεταπωλήσετε οποιαδήποτε μερίδα της υπηρεσίας, χρήση της υπηρεσίας ή είσοδο στην υπηρεσία χωρίς την γραπτή άδεια του “betwithme”.

Γραπτή ή προφορική κατάχρηση του “betwithme” οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων απειλών κατάχρησης ή τιμωρίας) οπουδήποτε πελάτη του “betwithme”, υπαλλήλου ή μέλους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού στην υπηρεσία.

Οποιαδήποτε αδυναμία του “betwithme” να ασκήσει ή να θέσει εν ενεργεία τα δικαιώματα που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή την σχετική πρόβλεψη. Οι όροι της υπηρεσίας αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του “betwithme” και υμών, και διέπουν τη χρήση σας στην υπηρεσία, και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ εσού και του “betwithme” (περιέχοντας αλλά όχι περιορίζοντας κάθε προηγούμενη έκδοση των όρων συμφωνίας της υπηρεσίας.)

Κάθε κακομεταχείριση ή άλλη βλαβερή συμπεριφορά ως προς τη σχέση σου με το “betwithme” θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση οποιασδήποτε σχέση σου με το “betwithme”.

Για οποιαδήποτε απορία ως προς τους όρους της υπηρεσίας μπορείτε να στείλετε στο info@betwithme.net

Πληρωμή των τελών:

Ο πελάτης θα χρεώνεται προκαταβολικά από το “betwithme” για τη παροχή που αναφέρθηκε. Για να γίνει διαθέσιμη η παροχή ο πελάτης θα πρέπει να δεχθεί τους όρους της υπηρεσίας όπως παρουσιάζονται. Ο πελάτης ο οποίος αγοράσει την παροχή μας για το επιθυμητό χρονικό διάστημα, θα λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με 20 πόντους στοιχήματος μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών, το οποίο θα εξαρτάται από τη χρονική περίοδο της συνδρομής. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.”>info@betwithme.net , επιστροφή χρημάτων για προπληρωμένη συνδρομή δεν είναι δυνατή.

Ακύρωση και Τερματισμός:

Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.”>info@betwithme.net

Όταν ακυρώνεται ο λογαριασμός σας τα το περιεχόμενό του θα διαγράφεται από τν υπηρεσία.

Όταν πρόκειται να διαγράψετε τον λογαριασμό σας βεβαιωθείτε πριν προβείτε στον τερματισμό του.

Διατηρούμε το δικαίωνα να τροποποιήσουμε τις όρους χρήσης του “betwithme” οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Απάτη: χωρίς τον περιορισμό άλλων εναλλακτικών, το “betwithme” μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας αν υπάρχει υποψία (καταδίκης, φυλάκισης, ασφάλισης, μεσεγγύησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση) έχετε αναμειχθεί σε δραστηριότητα απάτης σε σχέση με αυτή την υπηρεσία.

Τροποποιήσεις στην υπηρεσία και τις τιμές:

Διατηρούμε το δικαίωνα να τροποποιήσουμε τις όρους χρήσης του “betwithme” ή να διακόψουμε την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Το “betwithme” διατηρεί το δικαίωμα να ανακατασκευάσει τη φιλοσοφία των στοιχημάτων αν μία νέα ομάδα προσληφθεί.

Το “betwithme” δεν ευθύνεται απέναντι σε εσάς ή τρίτο πρόσωπο για τροποποιήσεις , αλλαγές, αναστολή λειτουργίας ή τερματισμό της λειτουργίας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό:

Το “betwithme” δεν θα χρησιμοποιήσει και δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Να αξιολογήσει και να βελτιώσει το “betwithme” και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Για να κρατά ενήμερους τους πελάτες για τις υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που το “betwithme” πρέπει να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα ακολουθώντας το νόμο, κανονισμό ή κάποια νομική διαδικασία.

Τα στοιχεία των ελατών μπορεί να μεταφέροται και εκτός της χώρα τους.

Το συμφωνητικό αυτό ως προς τα προσωπικά δεδομένα ισχύει ανεξαρτήτως από τους νόμους άλλων χωρών.

Το “betwithme” δεν τα πουλήσει, μεταφέρει ή νοικιάσει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών χωρίς την άδειά τους, το “betwithme” θα παράσχει τέτοιες πληροφορίες μόνο σε αξιόπιστα άτομα.

Το “betwithme” θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι μόνο υπεύθυνα άτομα θα βλέπουν τα προσωπικά στοιχεία των πελατών.

Επίσης εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες το “betwithme” μπορεί να χρησιμοποιεί και ανώνυμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να μοιράζονατι από τρίτ πρόσωπα.

Αυτή η πληροφορία δεν χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει την ταυτότητα του επισκέπτη αλλά για εμπορικούς σκοπούς, με σκοπό τηνβελτίωση της υπηρεσίας.

Το “betwithme” χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι κομμάτια υπηρεσιών τα οποία η υπηρεσία μεταφέρει στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών των πελατών για να κρατά πληροφορίες κάνοντας την υπηρεσία πιο χρήσιμη, κρατώντας τις προτιμήσεις των πελατών σε συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα Cookies χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βιομηχανίες και παρέχουν στους πελάτες χρήσιμες ιδιότητες. Δεν πιστοποιούν την ταυτότητα των πελατών αλλά τν υπολογιστή τους. Τα περισσότερα δίκτυα τα περιλαμβάνουν. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την εγκατάστασή τους. Αν κάποιος αρνηθεί τη χρήση τους μπορεί να έχει ωε αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης της υπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ευθύνη : το “betwithme” δεν ευθύνεται απέναντι σε εσάς ή τρίτους για ζημία που έχει προκληθεί από τη χρήση της υπηρεσίας, όπως ζημία κερδών, ζημία στο λογισμικό, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία ακόμα και η υπηρεσία γνώριζε ότι τέτοια ζημία θα επέλθει.

Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση γνωρίζει και συμφωνεί ότι κάθε προσφορά την υπηρεσία δεν εγγυάται επιτυχία.

Για την βελτίωση της υπηρεσίας μπορεί η λειτουργία να διακόπτεται για κάποια χρονικά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

Το “betwithme” δεν ευθύνεται για ζημίες από αυτές τις διακοπές συντήρησης της υπηρεσίας.

Το “betwithme” δεν ευθύνεται αν κάποια πληροφορία φθάσει αργά ή δεν ληφθεί καθόλου από εσάς.

Επιπλεόν βεβεβαιώνετε ότι χρησιμοποιείτε την υπηρεσία κάτω από αυτούς τους όρους και μόνο. Συνεπώς, δεν έχετε δικαιώματα να σταφείτε εναντίον του “betwithme” συμπεριλαμβάνοντας, έξοδα δικηγόρων , ζημιές και οτιδήποτε άλλο προκύψει για αποζημίωση άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα παραβίασης των γενικών κανόνων.

Το “betwithme” μπορεί να δημιουργεί συνδέσεις και με άλλους ιστότοπους. Πατώντας πάνω σε αυτούς σημαίνει ότι αφήνεται τη δική μας υπηρεσία. το “betwithme” συνεπώς δεν θα ευθύνεται για τους επισκέπτες.

ΔΙΑΦΟΡΑ: η χρήση της υπηρεσίας ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με την υπηρεσία σημαίνει ότι συμφωνείται με τους γενικούς όρους χρήσης της υπηρεσίας. Η υπηρεσία αλλάζει συνεχώς. Το “betwithme” μπορεί να αλλάξει τους όρους χρήσης ολικά ή μερικά. Αυτές οι αλλαγές θα γίνονται χωρίς ειδοποίηση. Μπορείτε να επισκεφθείτε την υπηρεσία και να ελέγξετε την τελευταία έκδοση των γενικών όρων χρήσης στη μόνιμη διεύθυνση http://www. Betwithme.net/terms-of-use.html

Σε περίπτωση που δεν δεχτείτε τις τροποποιήσεις που προτείνονται από το “betwithme” σχετικά με τους γενικούς όρους χρήσης καλείσθε να μην κάνετε χρήση της υπηρεσίας.